Hybride tribunaal en speciale taskforce om kinderen veilig thuis te brengen

Het maakt niet zoveel uit wat wie dan ook zegt in dit dossier, want ons land is doodsbang, en ook voor kleine kinderen. Hoe dit ook zij: de denktank van het Royal United Services Institute in het Verenigd Koninkrijk hebben een rapport uitgebracht waarin ze aanbevelen dat er zo spoedig mogelijk rechtzaken komen voor voormalige leden van ISIS, in een soort hybride rechtsvorm (samenwerking tussen de kampbewaarders en het westen), en dat er een speciale taskforce moet worden ingericht om de kinderen veilig naar huis te krijgen. Het fraaie woord duurzaamheid is hierbij geïntroduceerd. Het definitief en levenslang in Syrische gevangenkampen vasthouden van kinderen is volgens het instituut niet duurzaam. Dat kan beter.

Nogmaals, de Nederlandse regering kan dat natuurlijk allemaal niet schelen. Het kabinet is nu gevormd en moet in deze crisistijd vol vertrouwen samen op weg. Ik verwacht niet anders dat de komende jaren structureel en zo definitief mogelijk weggekeken wordt van de situatie van de Nederlandse kinderen die zich nog steeds in Syrische gevangenkampen bevinden, of nog erger, met hun ouders ontsnapt zijn die zich weer trachten aan te sluiten bij de Islamitische Staat. Dit is niet iets waarvan ik op het ogenblik geloof dat Nederland dit aankan. Maar we zullen ze er aan blijven herinneren.

Ook Rusland repatrieert kinderen

Ook Rusland is bezig zijn kinderen terug te halen. Het in Nederland zo verguisde land laat in ieder geval meer humaniteit zien dan ons kleine landje aan de zee, dat zich zo ongeveer als een van de minst barmhartige landen van Europa aan het ontpoppen is; nieuwe regering of niet.

Rusland dan heeft de repatriëring opgezet van een achttal kinderen met een Russische achtergrond. Eerder werden al 225 kinderen met een Russische achtergrond gerepatrieerd.

Rusland heeft heel wat meegemaakt met terroristische daden vanuit islamitische motieven. Maar het is niet bang voor onschuldige kinderen. Dat is het verschil met Nederland, dat vanwege de aanslagen op Pim Fortuyn en Theo van Gogh in een psychose is geraakt en daar nog niet uit is. Doodsbang voor kleine kinderen. Dat is de situatie waarin ons landje op het ogenblik verkeert. Arm Nederland. Dat wordt natuurlijk niets op die manier.

Zouden we dat nu niet beter kunnen? Ik vraag dit niet aan de regering en ook niet aan de politieke partijen als het CDA en de VVD. Maar ik vraag dit aan de Nederlandse bevolking, en in het bijzonder het denkende deel daarvan, en – uit gewoonte? – ook nog eens in het bijzonder aan de christenen onder ons. Waarom zou ik ook in dit geval niet op beter mogen hopen.

Ad Corten stopt met demonstraties tegen CDA

CDA-er AD Corten, die tot voor kort demonstraties bij het partijkantoor van het CDA organiseerde en ook elders deze partij op haar verantwoordelijkheden wees, heeft na een goed gesprek met de nieuwe partijvoorzitter Hans Huibers vandaag – waaraan ook familieleden van vrouwen in Syrische kampen deelnamen – besloten niet langer tegen de partij te demonstreren. Het verhaal staat nu duidelijk genoeg op de agenda van het CDA, aldus Corten. En bovendien is aan het begin van de nieuwe regeringsperiode met de VVD weinig ruimte om het onderwerp aan te snijden vanwege de koerswijziging die dat met zich meebrengt. Corten heeft hier begrip voor en heeft de demonstratie van aanstaande zaterdag in Den Haag daarom afgeblazen.

Ad Corten overweegt in de toekomst wellicht nog eens te gaan demonstreren, maar dat zal dan waarschijnlijk gericht zijn op de VVD. We hebben deze koerswijziging van Corten met kennisgeving aangenomen en gaan zelf door met het regelmatig organiseren van demonstraties in Amsterdam, die ook in 2022 op het programma staan. Deze demonstraties hebben een ander karakter dan bovengenoemd en richten zich niet zo zeer tegen een specifieke partij, maar zijn meer gericht op het onder de landelijke aandacht brengen van de problematiek van Nederlandse kinderen in Syrische gevangenkampen.

Wordt vervolgd.

Zesjarig meisje ten dode opgeschreven

Na de dood van haar Franse moeder gisteren, is een zesjarig meisje in gevangenkamp Al Roj ten dode opgeschreven. De vader van het meisje was al eerder overleden. De enige hoop die over is, is dat de Franse regering het meisje wil repatriëren. Vooralsnog zijn daar geen tekenen van. De moeder van het meisje stierf aan bloedarmoede.

Demonstratie succesvol

De eerste dag van de sit-demonstratie voor het partijkantoor van het CDA was onverwacht succesvol in de uitkomst. Na een paar uur al werd demonstratieleider Ad Corten naar binnen in het partijkantoor gehaald om te spreken met de nieuwe CDA-voorzitter Hans Huibers en met woordvoerder in dit dossier Anne Kuik. Afgesproken werden nadere gesprekken op korte termijn. Een bijzonder interessante ontwikkeling waarvan we u op de hoogte houden.

Wordt vervolgd.

Finse vrouw met vier kinderen teruggehaald

Finland heeft een vrouw met haar vier kinderen teruggehaald uit Syrië. Het gezin zat in gevangenkamp Al Hol. Het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring de intentie uitgesproken zo snel mogelijk de kinderen terug te halen, omdat dit eventuele verdere radicalisering voorkomt. Ook wil de regering haar overige burgers op termijn terughalen.

Internationale partijen komen hun verantwoordelijkheden niet na

Bij Koerdisch Nieuws een interview met Ebdulkerim Ömer, co-voorzitter van de afdeling Buitenlandse Betrekkingen van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië. Ömer klaagt over het feit dat de internationale partijen de Koerden volledig in de steek laten wat betreft de repatriëring van hun landgenoten die in Syrische gevangenkampen zitten.

Uit Koerdisch Nieuws.

Ömer zei dat de Syrische Democrstische Krachten (SDF) in 2019 een einde maakte aan de territoriale integriteit van ISIS, eraan toevoegend dat dit een militaire en territoriale overwinning was, maar niet betekende dat ISIS nog niet voorbij was. Hij voegde eraan toe dat er nog honderden slaapcellen zijn in gebieden die al jaren onder controle van ISIS staan.

“Deze huursoldaten trekken nog steeds over vanuit gebieden die onder controle staan van de Iraakse en Syrische regimes. Ze komen uit de regio’s die onder bezetting van de Turkse staat staan. Ze helpen de slaapcellen. Daarom gaat onze strijd tegen ISIS door. ISIS-terrorisme gaat nog steeds door. Er moet stabiliteit zijn in Syrië om een einde te maken aan het ISIS-terrorisme. Het Syrische probleem moet worden opgelost. In regio’s die al vele jaren onder ISIS-terreur staan hebben terroristische ideeën zich verspreid en dit is een groot gevaar omdat het een mogelijke heropleving van ISIS helpt.”

Ömer verklaarde dat de gesloten grenspoorten, het gebrek aan hulp en de economische problemen de reden zijn voor de reorganisatie van ISIS, zei Ömer: “Het feit dat de Til Koçer-grenspoort is gesloten, komt de hulp die door internationale organisaties via Damascus wordt gestuurd niet aan, evenals vele andere factoren die bijdragen aan het creëren van een slechte economische situatie in deze regio’s, bevorderden de infiltratie van ISIS in de samenleving en de poging om zich daarin te organiseren. Als we ISIS-terrorisme willen voorkomen, moeten we hulp bieden aan deze regio’s.”

Terwijl hij benadrukt dat de problematiek rondom ISIS-leden in gevangenissen en kampen erg groot is en dat ze het niet alleen aan kunnen, vestigde Ömer de aandacht op het gevaar in de kampen met de volgende woorden: “De internationale gemeenschap moet ons helpen. Ten eerste is er geen hulp voor de vervolging van ISIS-bendes. Ten tweede wordt er geen hulp gegeven aan de families van ISIS (vrouwen en kinderen die in de kampen verblijven). We roepen voortdurend op tot de oprichting van een rechtbank, vervolging en het verwijderen van ISIS-leden, maar niemand heeft ons geholpen. De vrouwen en kinderen die in de kampen verblijven, vormen een groot gevaar. Hun aanwezigheid in de kampen helpt in feite een nieuwe basis te creëren voor ISIS-groei. In de kampen wordt een terroristische mentaliteit gevoed. Die kinderen worden met haat opgevoed. Als de situatie zo blijft, zullen de gevolgen zeer ernstig zijn.”

De situatie in de kampen

Over de situatie in het  al-Hol kamp, het grootste kamp waar vrouwen en kinderen van ISIS-leden verblijven, zei Ömer dat het uit de hand loopt, moorden worden gepleegd, ISIS-leden zijn ontvoerd, tenten zijn verbrand. “Ook hiervoor moet een dossier worden opgesteld. ISIS is nog niet voorbij, en het terrorisme ook niet… We zetten onze strijd voort. De noodzakelijke hulp tegen terrorisme is nog niet gegeven. We hadden eerder iedereen gewaarschuwd voor wat er in het al-Hol kamp gebeurt. Al jaren vertellen we de internationale gemeenschap dat het al-Hol kamp een tikkende tijdbom is. We weten niet wanneer het zal ontploffen. Maar als dat zo is, heeft dat niet alleen gevolgen voor ons, maar voor de hele wereld.”

ISIS is een internationaal probleem

Ömer zei dat er afgelopen 30 juni een online bijeenkomst is gehouden met 50 mensen, waaronder vertegenwoordigers van het Europese ministerie van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigers van het Amerikaanse en Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese instellingen, over de situatie in het al-Hol kamp en de gevangenissen.

“We hebben tegen elk land gezegd dat het zijn burgers moest komen halen. We kunnen dit probleem niet alleen oplossen. Ja, dit probleem is er, maar het is niet alleen ons probleem. Het is een internationaal probleem. We vertelden degenen die hun burgers niet hebben teruggenomen om ons te helpen. Met deze hulp wilden we de kampen veiliger en leefbaarder maken. Er is niks gebeurd. Voorlopig hebben we een tijdelijk project. Een permanent project kan alleen worden gerealiseerd met internationale deelname. We dachten dat het tijd zou kosten, dus ontwikkelden we een tijdelijk project. We streven ernaar om het al-Hol kamp op te delen in secties. We overwegen om het in 5-6 secties te verdelen. Zo kunnen we de veiligheid in het kamp garanderen.

Nogmaals, we kunnen de levensomstandigheden nog meer verbeteren. We kunnen beter verzet bieden tegen het netwerk dat is opgezet door de Turkse inlichtingendienst MIT om ISIS-leden te ontvoeren, maar we moeten er geld in investeren. Met de verdeling van het kamp moeten er centra komen voor de heropvoeding van die vrouwen en kinderen. Zodat we de controle over het kamp kunnen overnemen en de omstandigheden daar kunnen verbeteren. Nu verwachten we dat de internationale gemeenschap ons in deze kwestie zal steunen. Ze zouden steun moeten geven om dit project onmiddellijk in gebruik te nemen.”

Ömer zei dat na de bijeenkomst van 30 juni de vertegenwoordigers van buitenlandse zaken van de landen onderling een besloten bijeenkomst hebben gehouden en dat ze ook hebben gesproken over het nemen van enkele stappen, maar dat de gewenste stap tot nu toe niet is gezet en dat er dringend een in dit stadium een radicale stap moeten zetten.

‘Problemen begonnen in het Roj Kamp’

Terwijl hij benadrukt dat de situatie in het Roj kamp beter is dan in al-Hol kamp, zei Ömer dat ze nog een sectie aan het kamp hebben toegevoegd, dat ze een andere groep van het al-Hol kamp daar hebben meegenomen en dat er de laatste dagen problemen zijn ontstaan. De situatie kan snel verslechteren en hetzelfde worden als die in al-Hol. Daarom zeggen we dat dit probleem hier is, maar het is een internationaal probleem.

Daarom moeten wij, de internationale gemeenschap en landen met burgers, dit probleem samen oplossen. Vaak wilden we een internationale conferentie houden over het ISIS-probleem en de situatie van vrouwen en kinderen. We besloten deze conferentie te houden voor het proces tegen ISIS-leden en de overdracht van vrouwen en kinderen. Maar daarbij kregen we niet de nodige steun.”

‘Kinderen opgevoed met ISIS-mentaliteit in kampen’

Ömer zei dat ze tieners meenemen naar gevangenissen die ze hebben geopend in een poging te voorkomen dat ze worden opgeleid met een ISIS-mentaliteit. “Er zijn ongeveer 500 kinderen in deze correctionele huizen. Ze blijven uit elkaar. We zochten steun bij de internationale gemeenschap over de noodzaak om centra te openen voor de heropvoeding van deze kinderen. We hebben een centrum genaamd Holi. In dat centrum worden kinderen opgevoed. Er waren echt positieve resultaten. Nu streven we ernaar om nog 10-15 centra zoals deze te openen. Wanneer kinderen in de kampen 12 worden, worden ze uitgehuwelijkt om het aantal in het kamp te vergroten. Dit zijn de situaties waar we mee te maken hebben. Er moeten centra worden opgericht voor de verwijdering van deze kinderen. We hebben steun nodig om deze centra op te richten.”

In een reactie op het rapport dat Amnesty International de afgelopen dagen over de kinderen in het al-Hol kamp heeft gepubliceerd, zei Ömer: “We hebben al gezegd wat Amnesty International zei. We praten veel meer over deze situatie dan over hen. Het is waar, de kinderen daar zijn in een zeer slechte toestand. Het aantal is ruim 27 duizend. Meer dan 500 kinderen zitten momenteel in detentiecentra. Ze gaan door zeer slechte tijden. Ze zijn getraind met een terroristische mentaliteit. De problemen zijn ernstig. We zijn erg verontrust door deze problemen. We zijn voortdurend in dialoog met de landen waar deze mensen vandaan komen. We willen dat ze allemaal komen om hun verantwoordelijkheden te vervullen.”

Kinderen moeten uit radicale omgevingen worden verwijderd

Ömer zei: “Iedereen zou zijn burgers, kinderen en vrouwen moeten komen halen en terugbrengen naar hun land en hen heropvoeden in de samenleving. Ze zouden ons moeten steunen om kinderen te heropvoeden. Haal ze uit die radicale omgeving. Het spijt ons zeer om de kinderen bij hun moeder weg te halen. Volgens onze wetten is er sowieso geen verwijdering van kinderen van hun moeders. Veel Europese landen willen zelfs kinderen nemen en hun moeder achterlaten. Wij accepteren dit niet. Zelfs als moeders ja zeggen, zijn we het er niet mee eens om kinderen bij hen weg te nemen. De plaats van een kind is bij zijn moeder.

Deze hebben echter allemaal ondersteuning nodig. De internationale gemeenschap komt haar verantwoordelijkheden niet na. Iedereen heeft deze last op ons gelaten. In beide kampen verblijven 60 duizend mensen. De situatie in de kampen is bekend en de middelen van het Autonome Bestuur zijn zeer beperkt. We bieden de nodige hulp, maar de internationale gemeenschap steunt ons niet.”

De internationale gemeenschap moet deze kwestie aanpakken

Ömer legde uit dat er tot nu toe geen stappen zijn ondernomen met betrekking tot de vervolging van ISIS-leden, en zei: “Zo doorgaan betekent dat er geen resultaat wordt behaald. Het zo lang vasthouden van ISIS-leden zonder proces is een misdaad op zich geworden. Landen waarvan de burgers hier zijn, vragen niet om hun burgers terug te nemen, maar ze helpen ons ook niet om ze hier te proberen. Nogmaals, het aantal vrouwen en kinderen dat in andere landen wordt afgeleverd, is erg klein in vergelijking met het huidige aantal. Europese landen namen vooral kinderen en vrouwen mee. Landen beoordelen de vrouwen die ze nemen en veroordelen ze tot 2-4 jaar. Ze zijn kinderen weer aan het heropvoeden. Voor zover we kunnen nagaan, is de toestand van die kinderen goed.”

Ook Irak komt zijn verantwoordelijkheid niet na

Er wordt gezegd dat het aantal Iraakse vluchtelingen in het al-Hol kamp ongeveer 30 duizend is, en de meeste slaapcellen bestonden uit Iraakse burgers.

Ebdulkerim Omer zei: “Irak komt zijn verantwoordelijkheden absoluut niet na. Twee jaar geleden kwam er een grote delegatie. Ze toerden door het kamp. 5000 mensen zeiden dat ze klaar waren om terug te keren en we hadden hun namen opgeschreven. Ze zijn tot nu toe twee keer gekomen om hun burgers mee te nemen, maar het aantal haalt niet eens de duizend. Dit aantal is erg laag in vergelijking met naar schatting 30 duizend Iraakse burgers. We voeren dezelfde gesprekken en dialoog met hen als in de internationale gemeenschap. We willen dat er in Irak een rechtbank wordt opgericht voor de berechting van deze mensen. Maar ook Irak neemt zijn verantwoordelijkheid niet.”