Alternatief plan UNICEF

De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Vanmiddag ontvingen wij een alternatief voorstel van UNICEF, dat niet gewend is speelgoed te vervoeren, maar probeert lokaal de economie te stimuleren en daarom wereldwijd lokaal inkoopt. Voorstel is dat er een donatie gedaan wordt, terwijl het ingezameld kinderspeelgoed dan elders zou kunnen worden ingeleverd.

We moeten hier even over nadenken. Het allerbelangrijkste is voor ons natuurlijk dat de Nederlandse kinderen in kamp Al Roj speelgoed krijgen, ook al zou dat dan niet het speelgoed zijn dat we hebben ingezameld, maar door UNICEF aangereikt speelgoed.

Daarom hebben we wat vervolgvragen gesteld, met name over of UNICEF inderdaad in staat is om in kamp Al Roj ook kinderspeelgoed te bezorgen, en daarmee in het geval van Syrië ook lokaal in te kopen. Indien dit antwoord positief beantwoord wordt, lijkt het me zeker een optie om hier op in te gaan. Maar dan wel in volledig overleg met de achterban, want die hebben natuurlijk niet voor niets zo massaal kinderspeelgoed ingezameld.

Wordt in ieder geval vervolgd.

Contact met kamp Al Roj!

Beste mensen, even een kort maar belangrijk bericht. We hebben inmiddels contact gekregen met kamp Al Roj. De mensen zijn heel blij dat de speelgoedactie is georganiseerd.

Ze hopen dat de kinderen zo spoedig mogelijk naar Nederland kunnen komen. Maar ze zijn ook blij met het speelgoed, dat de kinderen weer een menselijk gezicht geeft. De moeders willen jullie heel hartelijk danken vanwege het feit dat jullie je om de kinderen bekommeren en ze een menselijk gezicht geven.

We hebben inmiddels contact opgenomen met het Rode Kruis en gaan er vanuit dat zij ons zullen helpen het speelgoed naar de kampen te vervoeren. Het ziet er steeds beter uit voor de kinderen, die zo schandelijk door de Nederlandse overheid in de steek waren gelaten, en we hebben goede hoop dat de kinderen misschien nog niet voor deze winter, maar dan toch in ieder geval komend voorjaar allen weer thuis zullen zijn.

Hoe het CDA om ging

Onderstaande foto’s van de demonstratie in Amsterdam op zaterdag 4 september 2021 hebben nog een hoog CDA-gehalte. Maar het CDA is dan ook om gegaan: op zaterdag 11 september 2021 was er een ruim voldoende meerderheid voor de motie van Ad Corten, die luidde dat het CDA inspanningen moet doen vrouwen en kinderen zo spoedig mogelijk uit Syrië terug naar Nederland te halen.

We zijn erg blij met deze christelijke houding van het CDA. Ook de Amsterdamse kerken staan nu grootschalig achter het terughalen van de kinderen. We hopen dat de regering nu zo spoedig mogelijk eieren voor haar geld kiest en de kinderen ophaalt. Hieronder dus de plaatjes. Dank je wel weer, Daan, voor jouw grote hulp en ondersteuning.

Martijn Suurenbroek maakte ook enige video’s van toespraken voor Salto TV. Die kun je hieronder bekijken.

Ad Corten, Platform

Rogier Schravendeel, Breng Ze Veilig Thuis

Ahmed el Mesri, Assadaaka

Nederlandse regering wil niet meewerken aan speelgoedactie

Vandaag, dinsdag 14 september 2021, ontvingen wij een zeer teleurstellend en ook onverwacht bericht, dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet mee wil werken met de speelgoedactie voor de kinderen in Al Roj. Hieronder het bericht wat wij ontvingen.

Beste meneer Schravendeel,

Graag reageer ik op de mail die u eind augustus stuurde aan Postbus Informatie Rijksoverheid.

U vraagt daarin of het ministerie van Buitenlandse Zaken behulpzaam kan zijn om ingezameld speelgoed bij kinderen in het kamp Al Roj in Syrië te krijgen.

Laat mij allereerst mij sympathie uitspreken voor uw initiatief. Het kabinet is zich bewust van de schrijnende omstandigheden waaronder kinderen in Al Roj verblijven. Nederland draagt dan ook via het financieren van humanitaire organisaties zoals de VN en het Rode Kruis bij om de noden daar te verlichten.

Helaas zie ik geen mogelijkheden u de gevraagde ondersteuning te bieden. Nederland onderhoudt geen diplomatieke betrekkingen met Syrië en heeft ter plaatse ook geen vertegenwoordiging die een dergelijke actie zou kunnen ondersteunen.

Zoals u waarschijnlijk weet is de veiligheidssituatie in Noordoost Syrië, waarin ook kamp Al Roj ligt, complex en onvoorspelbaar. Het reisadvies voor heel Syrië is dan ook rood- alle reizen worden afgeraden. Zie ook Reisadvies Syrië | Ministerie van Buitenlandse Zaken | Syrië | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ik wens u veel succes bij de uitvoer van uw initiatief.

Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[xxx]

Naar aanleiding van het bericht heb ik het volgende antwoord gegeven.

Geachte mevrouw [xxx],

Dank voor uw bericht, dat voor mij echter een onverwachte tegenvaller inhoudt, Ik had aangenomen dat de regering deze actie zou ondersteunen, omdat het argument van de onveiligheid ter plekke sinds het ophalen van een vrouw en enkele kinderen enkele maanden geleden, louter uit vrees dat deze vrouw zich aan rechtsvervolging zou onttrekken, ook mogelijk bleek. Het belang van de kinderen die zoals u schrijft in schrijnende omstandigheden, zou met de speelgoedactie zeer gediend zijn.

Ik begrijp dat u mij verwijst naar door u ondersteunde organisaties als het Rode Kruis en de VN. Ik zal deze organisaties aanschrijven voor de gevraagde ondersteuning en ga er daarbij vanuit dat de Nederlandse regering de actie in principe ondersteunt. Mogelijk is daar met uw ondersteuning dan toch wel een weg te vinden. Zoals u schreef: de omstandigheden zijn schrijnend, en er komt weer een winter aan. Graag geef ik deze kinderen een menselijk gezicht, zodat de Nederlandse regering zich nog meer zal gaan inspannen ze zo spoedig mogelijk terug naar huis te halen. Wanneer het mogelijk is een vrouw en enkele kinderen naar Nederland te halen voor een rechtzaak, zou het toch ook mogelijk moeten zijn een relatief gering aantal omschuldige kinderen op precies dezelfde wijze naar Nederland te halen.

Hartelijke groet,

Rogier Schravendeel

De volgende stap zal nu zijn het Rode Kruis en de VN te benaderen. Ik ga er daarbij vanuit dat de Nederlandse regering vanuit haar mededogen met de kinderen het speelgoedproject in principe ondersteunt en ik ga er vanuit dat dit de gesprekken met beide organisaties gemakkelijker maakt.

Een andere optie is om het speelgoed zelf te brengen. Wordt vervolgd.

Vooralsnog gunstige ontvangst verzoek om hulp

Ons verzoek aan de Nederlandse Rijksoverheid om ons te helpen het door kerken en andere maatschappelijke Amsterdamse organisaties ingezameld speelgoed bij de Nederlandse kinderen in Syrische gevangenkampen, is in eerste instantie positief ontvangen, volgens onderstaand bericht.

Geachte heer Schravendeel,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail. U komt in contact om een mooie reden. In uw schrijven aan ons komt het naar voren dat u erop gericht bent om kinderen in Syrië bij te staan met speelgoed.

Ik kan uw verzoek over het opsturen van het speelgoed zelf niet beantwoorden, omdat ik de informatie niet heb die daarvoor nodig is. Uw vraag kan het beste beantwoord worden door een medewerker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarom heb ik uw vraag doorgestuurd naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U krijgt van hen antwoord. Ik dank u bovenal voor uw werk. Ik wens u al het goeds en bovendien alle gezondheid toe.

Ik vertrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[xxx]

Wij zijn uiteraard heel blij met deze reactie, maar zijn nog in afwachting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en houden u op de hoogte.

Daarbij is het zo dat ook de Amsterdamse Noorderkerk nu met de inzamelingsactie voor kinderspeelgoed voor Nederlandse kinderen in Syrische vluchtelingenkampen is begonnen. De actie zal een maand duren.

We zijn erg blij met de inzet van de Noorderkerk!

Demonstratie op de Dam zaterdag 4 september 2021

Inmiddels zijn we in gesprek met diverse partijen over deelname aan onze demonstratie op de Dam op zaterdag 4 september 2021 om 14 uur nabij de ingang van de Nieuwe Kerk. Medewerking hebben in ieder geval toegezegd het Platform Kinderen terug uit Kalifaat van CDA-politicus Ad Corten, die gisteren nog met een aantal ouders demonstreerden bij het partijkantoor van het CDA in Den Haag, Stichting Onze Hoop, Vereniging Assadaaka en Coëxistentie Amsterdam.

Stichting Coëxistentie Amsterdam is een Joods-Islamitisch platform dat zijn zetel in Jeruzalem heeft en waarbij Ahmed el Mesri van Assadaaka bij betrokken is. Zo krijgt het verzet tegen de onrechtvaardigheid van de behandeling van deze kinderen langzaam maar zeker brede vorm. Zie hieronder een foto van een gesprek met Ahmed el Mesri gisteren over de samenwerking in de Indische Buurt in Amsterdam.

Het verzet tegen de morele verloedering van de Nederlandse samenleving, die tot uiting komt in het onrechtvaardig behandelen van onschuldige kinderen vanwege de daden van hun ouders, wordt inmiddels openlijk gedragen door steeds meer bondgenoten. Het is zaak om de komende weken ook de middenpartijen te gaan overtuigen van de noodzaak om in opstand te komen tegen dit flagrante onrecht, waarvan we als samenleving niet langer weg kunnen kijken. Durf het nu eens om je mond open te doen.

We hopen op een grote opkomst op zaterdag 4 september 2021!

Grote gift Leger des Heils

Ook van het Leger des Heils ontvingen wij een grote gift in nieuw (!) kinderspeelgoed. Het is inmiddels zo ver dat we eind van de week in principe de inzameling afsluiten en gaan sorteren. Wie nog wil bijdragen: graag deze week nog laten weten via schravendeel.r@gmail.com. Hieronder de tussenstand in onze opslagbox in Diemen, waaraan deze week ook weer speelgoed werd toegevoegd gegeven vanuit kerk De Bron in de Watergraafsmeer.

Geweldige gift Rotary Amsterdam Noord

Van de Rotary Amsterdam Noord ontvingen wij een geweldige gift in speelgoed. Het betreft bijna twee pallets vol goed nieuw speelgoed. Dat betekent dat onze actie nu in de tweede fase begint te geraken: het transport naar Syrië.

Wij vinden het heel fijn als er mensen die ons willen helpen bij de volgende stap: een crowdfundingactie en helpen bij het zoeken van publiciteit voor onze missie. Als je mee wilt helpen, stuur dan even een mailtje aan schravendeel.r@gmail.com.

Acties breiden zich uit

De acties rond het aandacht vragen voor de onmenselijke situatie waarin Nederlandse kinderen in Syrische gevangenkampen zitten, breiden zich uit. Afgelopen donderdagmiddag demonstreerde ook Vereniging Assadaaka van Ahmed El Mesri voor het Stadsdeelkantoor Amsterdam Oost, aan welke demonstratie ook een echte rabbijn in vol ornaat deelnam. Afgelopen zondag lichtte Rogier Schravendeel in de Elthetokerk in de Javastraat de inzamelactie toe.

Tenslotte werd gisteren een enorme hoeveelheid kinderspeelgoed opgehaald die in eerste instantie voor Syrische vluchtelingenkinderen in Nederland bedoeld was, is er contact met de HEMA over overblijvend speelgoed en ook het Leger des Heils heeft speelgoed toegezegd. Het begint tijd te worden ons meer met de logistieke zaken te gaan bezighouden.

Wel hebben we nog steeds behoefte aan financiële bijdragen zodat we voldoende geld hebben het vervoer naar Syrië ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Graag jullie bijdragen via deze pagina…