Oorlog

Nu de Verenigde Staten zijn troepen terugtrekt om Turkije de ruimte te geven om Noord Syrië binnen te vallen, dreigt op korte termijn oorlog in het gebied. Dit maakt de huidige situatie in de kampen nog hopelozer als die al was. Dringende oproep aan de Nederlandse regering om per omgaande de Nederlandse kinderen op te halen nu het nog kan.

Duitsland haalt nu ook kinderen weg uit kampen in Noord Syrië

Ook Duitsland haalt sinds kort kinderen weg uit kampen in Noord Syrië. Het gaat met name om vier ouderloze kinderen in kamp Al Hol, die gisterenochtend door de Koerdische autoriteiten aan de Syrisch-Iraakse grens werden overgedragen aan mensen van het Duitse consultaat in Erbil. De Duitse minister Maas heeft aangegeven dat kinderen niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor wat hun ouders gedaan hebben. Helaas denkt onze Nederlandse regering nog steeds anders over.

Ontvoering kinderen naar Syrië

Volgens een vandaag vrijgekomen bericht van de Haagse politie heeft een man aldaar zijn vier kinderen mogelijk naar Syrië ontvoerd. Het is niet helemaal duidelijk wanneer deze ontvoering plaats heeft gevonden. Het gaat om jonge kinderen, van 2, 3, 5 en 7 jaar. De man nam de kinderen onder valse voorwendselen mee van school en verdween. Inmiddels zou contact tot stand gekomen zijn met de vader en worden gesprekken gevoerd, aldus de politie. 

Intrekken Nederlanderschap

Het intrekken van het Nederlanderschap vanwege terroristische activiteiten in Syrië is inmiddels voor 11 personen gestart. Het ligt niet in de lijn der verwachting, aldus een brief van Minister Grapperhaus afgelopen maandag, dat het er veel meer worden, omdat voor een dergelijk zware maatregel de bewijslast bij de Nederlandse staat ligt, en er tot op heden relatief weinig informatie is wat betreft de activiteiten van Nederlanders in Syrië. In totaal zijn ca. 300 Nederlandse personen naar Syrië afgereisd om te gaan vechten met een jihadistisch motief, schat het ministerie in. Er zijn daarvan nog ca. 150 personen – kinderen niet meegerekend – in Syrische kampen. 

Voorbereidingen terugkeer

Volgens een bericht in het Algemeen Dagblad worden er op het ogenblik voorbereidingen getroffen voor de terugkeer van Nederlandse kinderen uit Syrische kampen. Voor kinderen van 9 jaar en ouder zal een speciale opvanglokatie worden ingericht, om deze kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Onderdeel daarvan is een 24 uurs observatie. Kinderen van deze leeftijd hebben mogelijk deelgenomen aan oorlogshandelingen en kunnen daardoor zwaar getraumatiseerd zijn.

Volgens het bericht zouden 210 Nederlandse kinderen in Syrische kampen zitten, van wie 10% van genoemde leeftijdscategorie. We zijn blij dat inmiddels structurele voorbereidingen voor terugkeer van deze Nederlandse kinderen vorm krijgen. Hopelijk vindt een en ander definitief voor de komende winter plaats.

Kinderrechtenverdrag

Volgens het Kinderrechtenverdrag, dat Nederland ook heeft ondertekend, is de Nederlandse staat verplicht voor kinderen te zorgen indien de ouders daar niet toe in staat zijn. Dit is in Syrische kampen simpelweg voor alle Nederlandse kinderen het geval – de levensomstandigheden zijn erbarmelijk – maar in het bijzonder natuurlijk voor kinderen zonder ouders, zoals de twee kinderen waarover Zembla onlangs een documentaire uitzond.

Wat is dan de reden dat de Nederlandse regering zo blijft twijfelen – even los van het feit dat mijns inziens de staat een proces gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag vermoedelijk zou verliezen? Dat heeft er mee te maken dat de kinderen zich op Syrisch grondgebied bevinden, dat echter vanwege de bezetting door de Koerden uitsluitend illegaal betreden kan worden. En dat wil de regering niet. Zij heeft liever dat de Koerden de Nederlandse kinderen naar Erbil brengt, in verband met de relatie met Syrië. De Koerden op hun beurt zijn hard op zoek naar internationale erkenning en willen juist dat overheden hun onderdanen in de kampen komen ophalen.

Een duivels dilemma, dat hoe dan ook spoedig doorbroken moet worden, aangezien een meer langdurige aanwezigheid van de Nederlandse kampen in de Syrische kampen alleen maar tot grotere problemen in de toekomst zal leiden.