België haalt 10 kinderen thuis

België heeft de afgelopen dagen 10 kinderen en 6 moeders uit kamp Al Roj naar België gehaald. De belangrijkste motivatie is bescherming van kinderen onder 12 jaar tegen radicalisering. De moeders worden in verzekering gesteld. Het voorstel dat momenteel bij de Nederlandse politieke partijen ter bestudering ligt, heeft dezelfde achtergrond en is met name gericht …

Gesprek Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vandaag hadden wij een verkennend gesprek met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij behalve ondergetekende ook Ilona Taimela en Ad Corten aanwezig waren. In het gesprek bleek dat de Nederlandse overheid vooralsnog niet bereid is het geven van onderwijs aan Nederlandse kinderen in Syrische kampen te ondersteunen. Dit in verband met het feit dat …

Bert Klijn zeer verheugd

Bert Klijn, een van de vaders die betrokken is bij onze demonstraties, heeft in het openbaar zijn grote vreugde uitgesproken vanwege de terugkeer van dochter Amber. Bert was eerder in het nieuws en heeft altijd aangegeven dat zijn dochter in een goede juridische gang straf zou moeten krijgen bij gebleken wandaden onder ISIS-omstandigheden. De Nederlandsd …

Kerken springen in de bres voor kinderen

Steeds meer kerken laten horen zich de zaak van de Nederlandse kinderen in de gevangenkampen in Syrië aan te trekken. Dat is ook niet zo gek, omdat het omzien naar de allerzwaksten een bij uitstek christelijk programmapunt is, maar het is net zo goed wel fijn dat het gebeurt, juist nu we met de Nederlandse …