Soedan maant Nederland aan: haal vrouwen en kinderen uit ISIS-invloed

Een Soedanese delegatie die op bezoek is bij de autoriteiten van Noord Oost Syrië heeft de ongelukkige situatie waarin vrouwen en kinderen zich in Syrische kampen bevinden aan de orde gesteld. Het is belangrijk, aldus gezant Fanar al-Kait, dat de internationale gemeenschap haar humanitaire plicht doet. Zoals bekend weigert Nederland en een aantal andere landen echter aan deze humanitaire plicht te voldoen door de Nederlandse kinderen die zich in ellendige omstandigheden in de Syrische gevangenkampen bevinden, naar huis te halen.

En zo wordt Nederland terecht – nota bene door Soedan – tot meer humaan handelen aangemaand tegen haar eigen burgers, in dit geval omschuldige kinderen die volgens het door Nederland ondertekende Kinderrechtenverdrag beschermd zouden moeten worden. Nederland weigert nog altijd deze kinderen op te halen, waarbij het argument gevoerd wordt dat dit te gevaarlijk zou zijn. Wanneer echter Nederlandse vrouwen in deze kampen voor de Nederlandse rechter moeten verschijnen, worden deze weggehaald. Het is een volkomen meten met twee maten en het is verbijsterend toe te zien dat de Nederlandse bevolking dit allemaal maar laat gebeuren.

Wij hopen op spoedig betere tijden en vragen de lezers ons zo optimaal mogelijk te ondersteunen, door het blijven volgen van de kwestie via deze website, door financiële ondersteuning of door mee te helpen aan de opzet van een onderwijsprogramma voor deze kinderen, zodat ze zich in ieder geval kunnen voorbereiden op terugkeer naar Nederland. Het kan niet zo zijn dat onze regering structureel de andere kant op blijft kijken totdat de kinderen volwassen geworden of gestorven zijn. We moeten NU iets doen!

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: