Wie de belangrijkste is

Een mooi stukje uit de bijbel.

Ze [de volgelingen van Jezus] begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Jezus merkte wat hun bezighield en hij nam een kind bij zich, dat hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen: Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.

Wie neemt het voor deze kinderen op?

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: