Gewurgd

Een Turkmeense vrouw van 30 jaar is afgelopen week in vluchtelingenkamp Al Hol gewurgd op basis van islamitische wetgeving, die (steeds minder) in het geheim in het kamp wordt toegepast. Oorzaak zou zijn dat de vrouw zich niet voldoende aan islamitische kledingvoorschriften zou hebben gehouden.

In kamp Al Hol worden ongeveer 70.000 mensen vastgehouden: ca. 30.000 Irakezen, ca. 30.000 Syriërs en ca. 10.000 mensen uit andere landen, waaronder Nederland. Niet alle inwoners van Al Hol zijn gerelateerd. Ook bevinden zich vluchtelingen in het kamp. Gisteren verliet een groep van ongeveer 200 Syrische vluchtelingen, meest vrouwen, het kamp om weer te proberen in de omgeving van Deir Azzor hun leven op te pakken.

In Al Hol zitten ook Nederlandse vrouwen die zich aan ISIS gelieerd hebben gevangen, met hun Nederlandse kinderen. Tot nu toe heeft de Nederlandse overheid geweigerd deze kinderen op te halen, ondanks internationale wetgeving. Sterker nog, een Nederlandse rechter heeft bepaald dat de Nederlandse staat hier, ondanks het Kinderrechtenverdrag, geen moeite voor hoeft te doen omdat het hier een politieke kwestie zou betreffen. Inmiddels betekent dit schrijnend onrecht richting de Nederlandse kinderen die buiten hun schuld in een levensgevaarlijke omgeving moeten opgroeien en die volgens het Kinderrechtenverdrag door hun overheid – de Nederlandse – beschermd zouden moeten worden tegen onrecht. In de New York Times van gisteren werd dit weer een sterk benadrukt door Andrew Gilmour, assistent secretaris generaal van de Verenigde Naties.

De Nederlandse overheid doet inmiddels gewoon niets, en laadt daarmee een zware verantwoordelijkheid op zich: namelijk 1) voor de aankomende dood door ontberingen van sommige van deze Nederlandse kinderen, en voor 2) het bewust toelaten dat deze Nederlandse kinderen verder geïndoctrineerd worden met het ISIS-gedachtengoed, met alle mogelijke gevolgen van dien. Wij blijven hiertegen protesteren en doen dat op basis van het Kinderrechtenverdrag. Wanneer het naleven van wetgeving door een overheid een politieke zaak en belangenafweging aat worden, zijn we ver van huis! Waarom zou ik als Nederlands burger persoonlijk dan nog wel een wet moeten respecteren?

Al Hol steeds onveiliger

Gevangenkamp Al Hol in Noord Syrië, waarin een aantal Nederlandse kinderen gevangen gehouden wordt, wordt steeds onveiliger. Zo werd deze week een Irakese vluchteling doodgestoken en werd de bedoelde steniging van een Pakistaanse vrouw maar net voorkomen. In het kamp heerst de geheime religieuze politie van ISIS.

Nederland heeft nog steeds geen enkele beweging gemaakt om de Nederlandse kinderen in het kamp, die blootstaan aan ernstige indoctrinatie door het ISIS-gedachtegoed, te redden. Dat is zeer onverstandig. Volgens het internationaal recht kan deze Nederlandse kinderen het Nederlanderschap niet afgenomen worden. Zo kweekt Nederland ongewild op afstand geradicaliseerde Nederlandse ISIS-aanhangers. Dat kan toch de bedoeling niet zijn.

Aan de andere kant overweegt de Nederlandse regering misschien in stilte deze kinderen op termijn toch het Nederlanderschap te ontnemen. Ook in Denemarken wordt door radicale partijen voor deze oplossing gepleit. Als we bedenken dat internationaal recht vandaag de dag steeds minder gerespecteerd wordt, en de Nederlandse regering bovendien al heeft laten zien dat zij het internationaal Kinderrechtenverdrag zonder nadere verklaring simpelweg negeert, zou het die kant wel eens op kunnen gaan op termijn.

Over rechtvaardigheid van de Nederlandse overheid ten opzichte van deze kinderen moeten we het helemaal maar niet meer hebben. Dat is geen item hier. Deze Nederlandse kinderen zijn het slachtoffer van de omstandigheden en het enige wat wij doen om ons geweten te sussen is ze te framen als levensgevaarlijke terroristen, wat op termijn een selffulfilling prophecy zal blijken te zijn. Voor deze struisvogelhouding zal Nederland volgens mij op termijn een hoge prijs betalen.

Sinds januari 2019 485 doden in Al Hol

In Al Hol, het kamp waar de meeste Nederlandse kinderen zitten opgesloten, zijn sinds afgelopen januari 485 doden gevallen vanwege de abominabele leefomstandigheden aldaar. Hiervan waren 426 kind. Het is onbegrijpelijk dat de wereld zwijgend toe kijkt. De gezondheidssituatie van de Nederlandse kinderen in Al Hol zijn de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid. Nederland heeft het Kinderrechtenverdrag getekend. Niets doen onder de huidige juridische wetgeving is niet indirect, maar direct bijdragen aan de dood van Nederlandse kinderen. Kinderen die er niet om gevraagd hebben om door hun ouders meegenomen te worden naar Syrië. Kinderen waarvoor gezorgd zou moeten worden.

Koerdische minister: Nederlandse regering liegt

De Nederlandse regering liegt welbewust over de zogenaamde gevaarlijkheid van het ophalen van Nederlandse kinderen uit kampen in Noord Syrië. Dat zegt de Koerdische minister Abdulkarim Omar in een interview in dagblad Trouw. Al eerder werd een Nederlands weeskind opgehaald, aldus Omar. De afgelopen weken werden ook kinderen opgehaald uit Duitsland, Groot Brittannië en de Verenigde Staten. De Nederlandse regering weet bijzonder goed dat de Nederlandse kinderen veilig op te halen zijn. Het spijt de minister vooral voor de kinderen, van wie hij vreest dat ze in de gevangenkampen verder zullen radicaliseren.

Rechtbank: handhaven recht is politieke kwestie

De Staat der Nederlanden heeft het hoger beroep inzake het terughalen van Nederlandse kinderen uit Noord Syrië wonderlijk genoeg gewonnen, wordt zojuist bekend. De rechter schijnt de uitspraak te hebben gedaan dat het handhaven van het (kinder)recht in feite een politieke kwestie is. Dat is een merkwaardige uitspraak, want dat zou betekenen dat een overheid de mogelijkheid zou hebben het recht naar willekeur niet toe te passen. Wij bestuderen het dossier zodra het vrij komt en komen met onze reactie.

Thuishalen van 56 Nederlandse kinderen

Het thuishalen van 56 Nederlandse kinderen uit twee kampen in Noord Syrië, Al Hol en Al Roj, is niet zo moeilijk. Zeker niet voor de Nederlandse regering, die kind aan huis is in de kampen, via haar inlichtingendienst. Ook journalisten en hulpverleners zijn alom aanwezig. Dagblad Trouw onderzocht de mogelijkheden voor een veilige terugkeer.

Grapperhaus betreurt thuiskomst Nederlandse kinderen

Minister Grapperhaus betreurt het feit dat twee uit Al Hol ontsnapte vrouwen met twee kinderen door Turkije naar Nederland zijn teruggestuurd. Deze vier zijn inmiddels in Nederland aangekomen, ondanks het feit dat aan een van de vrouwen het Nederlanderschap is ontnomen. De kinderen zijn inmiddels bij de Kinderbescherming ondergebracht.

Wij op onze beurt zijn inmiddels heel blij met deze ontwikkelingen, zeggen een hartelijk ‘welkom thuis’ tegen deze kinderen en hopen dat de moeders een rechtvaardigd straf ondergaan voor hun daden in Syrië.