Een betrouwbare overheid

De Nederlandse overheid bericht op haar website het volgende wat betreft beantwoording van burgervragen:

Het zijn mooie woorden, die de indruk van betrouwbaarheid, bereikbaarheid en rechtvaardigheid wekken. Maar het is niet echt zo. Wij stelden een vraag op 20 december 2021 over de mogelijkheid onderwijs te geven aan Nederlandse kinderen in Syrische gevangenkampen. Tot op heden hebben wij geen antwoord gekregen en ook geen termijn aangereikt waarop onze vraag beantwoord zal worden.

Dat betekent dat er iets mis is met de tekst.

Ministerie van Justitie en Veiligheid antwoordt niet

Op 20 december 2021 deden wij een voorstel aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in gesprek te gaan over de mogelijkheden alvast onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur te verzorgen voor Nederlandse kinderen in Syrische gevangenkampen. Het Ministerie antwoordde na een week de vraag niet te kunnen beantwoorden en deze doorgestuurd te hebben aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar dat Ministerie antwoordt niet.

Het is inmiddels woensdag 19 januari 2022. Het is bijna een maand geleden dat wij een vraag stelden aan de Nederlandse rijksoverheid. Er is, na aanmaning onzerzijds, nog steeds geen antwoord gekomen. Vandaag kregen wij een bericht dat het bericht nogmaals aan het Ministerie van Justitie voorgelegd zal worden. Maar dat had tot nu toe geen resultaat.

Wij vragen ons af of het redelijk is wanneer de overheid een vraag van een burger niet binnen twee dagen beantwoordt, zoals op de website als richtlijn vermeld staat, maar pas na een maand. Overigens hebben wij het antwoord nog niet binnen en is het ongewis of dit antwoord nog op afzienbare termijn komt. Wellicht antwoordt men voor de zekerheid niet, met het oog op veiligheid. We kunnen er alleen maar naar raden, maar kregen graag antwoord op onze vraag. Met name omdat de toestand van de kinderen in de kampen steeds verder achteruit gaat.

Vandaar dit bericht. Wellicht is er iemand die ons kan raden in de procedure rond deze gang van zaken. In dat geval graag een mailbericht aan schravendeel.r@gmail.com. Uw hulp is zeer welkom!

Brief van Ad Corten aan Mark Rutte

Ad Corten van het Platform Kinderen Terug uit Kalifaat stuurde dinsdag 29 december 2021 een brief aan de minister president Mark Rutte, waarin hij aandringt op een humane houding ten opzichte van vrouwen en kinderen. Hij refereert daarbij aan de onlangs overleden Zuidafrikaanse bisschop Tutu.

Lees hier de brief.

Brief van Kinderombudsvrouw

De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer stuurde op 13 december 2021 wederom een brief aan Minister Grapperhaus over de situatie van de ongeveer 70 Nederlandse kinderen in de Syrische gevangenkampen, waarin ze er op wijst dat deze kinderen het slachtoffer van hun ouders zijn en dat het niet aangaat dat de Nederlandse regering ze in de steek laat.

Lees verder bij De Kinderombudsman

Soedan maant Nederland aan: haal vrouwen en kinderen uit ISIS-invloed

Een Soedanese delegatie die op bezoek is bij de autoriteiten van Noord Oost Syrië heeft de ongelukkige situatie waarin vrouwen en kinderen zich in Syrische kampen bevinden aan de orde gesteld. Het is belangrijk, aldus gezant Fanar al-Kait, dat de internationale gemeenschap haar humanitaire plicht doet. Zoals bekend weigert Nederland en een aantal andere landen echter aan deze humanitaire plicht te voldoen door de Nederlandse kinderen die zich in ellendige omstandigheden in de Syrische gevangenkampen bevinden, naar huis te halen.

En zo wordt Nederland terecht – nota bene door Soedan – tot meer humaan handelen aangemaand tegen haar eigen burgers, in dit geval omschuldige kinderen die volgens het door Nederland ondertekende Kinderrechtenverdrag beschermd zouden moeten worden. Nederland weigert nog altijd deze kinderen op te halen, waarbij het argument gevoerd wordt dat dit te gevaarlijk zou zijn. Wanneer echter Nederlandse vrouwen in deze kampen voor de Nederlandse rechter moeten verschijnen, worden deze weggehaald. Het is een volkomen meten met twee maten en het is verbijsterend toe te zien dat de Nederlandse bevolking dit allemaal maar laat gebeuren.

Wij hopen op spoedig betere tijden en vragen de lezers ons zo optimaal mogelijk te ondersteunen, door het blijven volgen van de kwestie via deze website, door financiële ondersteuning of door mee te helpen aan de opzet van een onderwijsprogramma voor deze kinderen, zodat ze zich in ieder geval kunnen voorbereiden op terugkeer naar Nederland. Het kan niet zo zijn dat onze regering structureel de andere kant op blijft kijken totdat de kinderen volwassen geworden of gestorven zijn. We moeten NU iets doen!

Moordpartijen in Syrische gevangenkampen gaan onverminderd door

De moordpartijen in Syrische gevangenkampen, waarin onze Nederlandse kinderen nog steeds zonder enige hulp van onze regering – ondanks het ondertekenen van het Kinderrechtenverdrag – gevangen gehouden worden, gaan onverminderd door. Tot op heden zijn bijvoorbeeld in december 2021 minimaal zes kampinwoners vermoord. In totaal zijn in dit jaar in het kamp al 83 mensen vermoord; volgens de berichtgeving voornamelijk door ISIS-cellen, die proberen afval van de IS-ideologie te straffen.