Guantanamo voor kinderen

Europa heeft in Syrië een Guantanamo voor kinderen gecreëerd, aldus Rights & Security International, een concentratiekamp waarin zogenaamde ISIS-kinderen voor onbepaalde tijd zonder proces kunnen worden vastgehouden. Nederland is nog zo’n beetje het enige land dat niets maar dan ook niets doet om de kinderen terug te halen, nu vandaag bekend werd dat ook het Verenigd Koninkrijk gestart is met het repatriëren van kinderen.

Nederland vindt het in zijn eentje nog steeds te gevaarlijk allemaal en verschuilt zich achter dit excuus, terwijl de regering zich tegelijkertijd wel in staat acht uit diezelfde kampen vrouwen op te halen op het moment dat ze in Nederland terecht moeten staan. De Hoge Raad dekt dit gedrag van de regering. Wanneer u, lezer, tot hier gekomen bent, bent u medeschuldig aan dit Guantamo voor kinderen wanneer u in het geheel niets doet. U bent nu verplicht om in actie te komen.

VERKLARING SAVE THE CHILDREN

Save the Children verwelkomt de repatriëring door de Deense en Duitse regeringen van 37 kinderen en 11 vrouwen uit kampen in Noordoost-Syrië deze week, maar roept Denemarken op om geen kinderen achter te laten nu de winter nadert.

Denemarken heeft deze week 14 kinderen en drie Deense moeders gerepatrieerd uit kampen in Noordoost-Syrië, van wie velen ISIS ontvluchtten. Duitsland repatrieerde 23 kinderen en acht Duitse vrouwen.

Maar Save the Children zei dat het teleurstellend was dat vijf andere kinderen, ook uit Denemarken, werden achtergelaten nadat de Deense regering het staatsburgerschap van hun moeders had ingetrokken. Naar schatting verblijven er ongeveer 100 vrouwen en kinderen uit Duitsland in de kampen.

Vorige maand waarschuwde Save the Children in een rapport dat deze moeders voor de onvoorstelbare beslissing zouden komen te staan ​​om hun kinderen naar Denemarken te laten gaan terwijl ze in het kamp achterbleven.

De organisatie dringt er bij regeringen op aan om de overgebleven kinderen samen met hun moeders te repatriëren en te voorkomen dat de familiebanden worden verbroken. Jongeren hebben Save the Children verteld dat hun leven “gewoon wegkwijnen” met geweld en ziekte, een dagelijks risico in Syrische kampen.

Save the Children’s Syria Response Director Sonia Khush zei:

“We verwelkomen het nieuws dat de Deense en Duitse regering 37 kinderen uit de erbarmelijke omstandigheden hebben gehaald waarin ze leefden. Kinderen in de kampen worden geconfronteerd met barre omstandigheden, met beperkte bewegingsvrijheid, ontoereikende basisvoorzieningen, waaronder water en onderwijs, en een altijd aanwezig risico op geweld. Naarmate de winter nadert, neemt het risico op brand toe, omdat mensen dunne tenten verwarmen om hun kinderen warm te houden. Door deze omstandigheden te doorstaan, vragen duizenden kinderen zich af wat er met hen gaat gebeuren.

“Tegelijkertijd is het schokkend dat de Deense regering heeft besloten de helft van het werk ongedaan te maken. Er zullen nu nog vijf Deense kinderen in de kampen worden achtergelaten, tenzij hun moeders, aan wie hun Deense staatsburgerschap is ontnomen, accepteren dat hun kinderen van hen worden weggenomen.

“Moeders zouden niet moeten kiezen tussen bij hun kinderen blijven in kampen met zulke barre humanitaire omstandigheden en ze loslaten waar ze op zichzelf zouden moeten wonen. Familiebanden mogen niet worden verbroken en regeringen moeten leden van dezelfde families samen repatriëren. We dringen er bij de Deense regering op aan deze beslissing te herzien en deze kinderen in veiligheid te brengen. Duitsland mag ook de 150 mensen die nog wachten om naar huis te gaan niet vergeten.”

Save the Children dringt er bij alle regeringen op aan hun onderdanen te repatriëren uit de kampen Al Hol en Roj in Noordoost-Syrië, waar ongeveer 60.000 mensen wonen, waaronder naar schatting 40.000 kinderen. De erbarmelijke omstandigheden zijn verergerd door de verspreiding van COVID-19, met een piek van 26% in bevestigde gevallen van augustus tot september 2021 en een voortgaande lockdown in zowel Al Hol als Roj.

Sinds 2017 zijn ongeveer 1.163 kinderen gerepatrieerd uit kampen in het noorden van Syrië, waarvan bijna 59% in 2019 in 29 operaties naar huis ging. Heel 2020 was er een sterke daling van de repatriëringen. Op 3 september 2021 waren er dit jaar ongeveer 14 repatriëringen.

Naast de veilige en waardige terugkeer van kinderen en hun families naar hun plaats van herkomst, roept Save the Children op tot uitgebreidere humanitaire hulp in de kampen om tegemoet te komen aan de behoeften van buitenlandse kinderen terwijl ze wachten op repatriëring, evenals voor Syrische kinderen die mogelijk enige tijd in de kampen blijven.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:

Emily Wight, Londen, Emily.Wight@savethechildren.org;
Ahmed Bayram, Beiroet, Ahmed.Bayram@savethechildren.org;
Ons mediacontact (BST) is media@savethechildren.org.uk / +44 (0)7831 650409
We hebben Syria Response Director, Sonia Khush, beschikbaar als woordvoerder.

Zie ook website van Save the Children voor verklaring in het Engels.

Rechtbank bepaalt: vrouwen moeten worden teruggehaald

De Rotterdamse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse regering vijf vrouwen binnen zes maanden terug moet halen naar Nederland, omdat anders hun strafzaak verloopt. Via advocaat André Seebregts lopen nog meerdere zaken van vrouwen die ook om terugkeer vragen om hun rechtzaak bij te wonen. Daarmee lijkt de terugkeer van deze vrouwen met hun kinderen een gelopen race, en is de vraag niet of, maar wanneer ze naar Nederland zullen terugkeren.

De Nederlandse overheid heeft inmiddels laten zien dat het terughalen van vrouwen op deze basis niet zo gevaarlijk is als eerder werd aangegeven, dus dat argument om hen niet terug te halen lijkt vervallen. Het is echter ook nog mogelijk dat Nederland er voor kiest de strafzaken tegen de vrouwen dan maar te laten vervallen en de vrouwen in de kampen te laten. Dat zou een zeer onverstandige keuze zijn, maar de regering heeft al eerder laten zien het (zeer) korte termijn-deelbelang soms zwaarder te laten wegen dan een veel betere lange termijn-oplossing, namelijk het in ieder geval zo spoedig mogelijk terughalen van de kinderen, die onschuldig zijn aan hetgeen hen is overkomen en die door de Nederlandse overheid volkomen in de steek zijn en worden gelaten.

Duitsland en Denemarken halen 11 vrouwen en 37 kinderen terug uit Syrië

Duitsland en Denemarken hebben onlangs 11 vrouwen en 37 kinderen teruggehaald uit gevangenkampen in Noord Oost Syrië. Hiervan landden 8 vrouwen met 23 kinderen afgelopen woensdag op het vliegveld in Frankfurt. Zoals bekend is de Nederlandse regering, ondanks het omgaan van het CDA, nog steeds niet bereid Nederlandse kinderen, die zich in ellendige omstandigheden in deze kampen bevinden, op te halen. Dit in verband met het feit dat zij dit te onveilig vindt voor haar ambtenaren.

Het begint onderhand een totale farce te worden nu er wel Nederlandse plannen bekend zijn geworden om een aantal vrouwen op te halen wiens berechting in Nederland anders gevaar zou lopen. Op de een of andere wijze is dit niet te onveilig voor de ambtenaren die de vrouwen op gaan halen. Kan iemand dit nog uitleggen? Intussen is vanmiddag om 14 uur weer een demonstratie bij het Binnenhof. Laat deze kinderen toch voor de winter veilig thuiskomen!

Intussen zijn wij nog steeds in gesprek over het naar Syrië brengen van ingezameld speelgoed. Eenvoudig is dat niet, maar wij hebben nog steeds hoop dat internationale organisaties ons althans niet in de steek zullen laten. Binnenkort hopen wij weer een kort verslag te publiceren over de situatie in gevangenkamp Al Roj. Mogelijk zullen we dan ook enig laatste nieuws over de situatie van de kinderen kunnen publiceren.

Ook hebben wij inmiddels bericht gekregen van diverse lokale Raden van Kerken in Nederland, die in principe allen zeer positief staan ten opzichte van de speelgoedactie. Wel zijn er zorgen over het op een veilige manier naar de gevangenkampen brengen van het speelgoed. Zorgen die inmiddels sterk door ons gedeeld worden. Maar we blijven volhouden het leed van deze kinderen te verzachten en willen hen vanaf hier alvast een hartelijk welkom terug in Nederland toeroepen.

Terughalen is niet/wel te gevaarlijk

Het kabinet vindt het te gevaarlijk om Nederlandse kinderen terug te halen uit Syrische gevangenkampen. De Nederlandse regering vindt het echter niet te gevaarlijk om vijf vrouwen op te halen uit Syrische gevangenkampen waarvan de strafzaak dreigt te verlopen. De keuze om de kinderen aan hun lot over te laten is dus bewust.

Wanneer vijf vrouwen opgehaald kunnen worden om bestraft, zoals vandaag in de kranten is te lezen, is het verhaal dat kinderen niet opgehaald kunnen worden omdat dat onveilig is, natuurlijk een flagrante leugen. Toch is dat het verhaal dat de instemming heeft gekregen van de Hoge Raad.

Zoals bekend wil de overheid onze speelgoedactie niet proactief ondersteunen. Het verzachten van het lot van de kinderen is voor haar niet van belang. Maar wel het ophalen van de moeders. Ik mag hopen dat bij het ophalen van die moeders de Nederlandse overheid hun kinderen niet in gevangenkamp Al Roj achterlaat. En dan omdat het te gevaarlijk zou zijn ze naar Nederland te halen.

Wordt vervolgd. Dank aan de kinderen van de Noorderkerk die zo ongelofelijk veel speelgoed voor de kinderen in Syrië inzamelden. We zijn nog steeds op zoek naar hulp om het speelgoed ter plekke te krijgen. Wie een goed idee heeft, kan even een mailtje sturen aan schravendeel.r@gmail.com.

Stand van zaken

Even voor onze nieuwe lezers een korte stand van zaken.

  1. Nederlandse kinderen hebben recht op bescherming door de Nederlandse overheid;
  2. In het Syrische gevangenkamp Al Roj bevinden zich ca. 75 Nederlandse kinderen onder erbarmelijke omstandigheden;
  3. De Nederlandse overheid heeft zich er op beroepen dat het te gevaarlijk zou zijn deze kinderen te komen ophalen;
  4. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de Nederlandse overheid van rechtswege geen inspanningsplicht heeft ten opzichte van deze kinderen, omdat ze zich in het buitenland bevinden en het te gevaarlijk zou zijn ze op te halen;
  5. Deze redeneerlijn van de Hoge Raad, met name dat er geen inspanningsplicht zou zijn, is voor het rechtsgevoel niet te volgen, dat aangeeft dat wanneer een Nederlands kind in het buitenland in nood is, er in ieder geval een inspanningsverplichting voor de overheid zou moeten zijn om dat kind te helpen;
  6. De Nederlandse overheid is enige maanden geleden wel in staat gebleken een vrouw, tegen wie de rechtzaak anders zou verlopen, op te halen uit datzelfde gevangenkamp Al Roj, met medeneming van enkele kinderen;
  7. Daarmee is het argument vervallen dat het te gevaarlijk zou zijn voor de Nederlandse overheid om naar Al Roj af te reizen en daar mensen op te halen;
  8. De Nederlandse overheid kiest er daarmee bewust voor om deze kinderen niet op te halen uit hun ellendige omstandigheden, terwijl zij daar wel toe in staat is;
  9. Dat druist in tegen ieder rechtsgevoel.

Intussen zijn wij dus een inzamelingsactie voor speelgoed voor de kinderen begonnen, maar het begint er op te lijken dat zelfs deze humanitaire ondersteuning van deze Nederlandse kinderen in Syrische gevangenkampen op geen enkele manier gefaciliteerd wordt door de Nederlandse overheid of organisaties op het gebied van het helpen van kinderen in nood. Graag vragen wij iedereen mee te denken en ook om persaandacht voor deze misstand, waar nu direct iets aan gedaan moet worden.

Het mag niet zo zijn dat we nu met zijn allen verstek laten gaan, om later, als het allemaal voorbij is en de kinderen definitief ten onder zijn gegaan in hun ellende, te kunnen zeggen:

Hoe hééft het kunnen gebeuren… Wat was dát erg…

Het is nú tijd voor actie. En iedereen wordt uitgenodigd mee te doen.

UNICEF kan niet helpen

Inmiddels een bericht ontvangen van UNICEF. In tegenstelling tot wat ik uit een eerdere mailwisseling begrepen had, is het toch niet mogelijk om geld over te maken waarmee UNICEF dan lokaal speelgoed aanschaft voor de Nederlandse kinderen in het Syrische gevangenkamp Al Roj.

UNICEF schrijft nu dat het in verband met kostenefficiëntie niet mogelijk is een donatie te doen met een dergelijke specifieke besteding, namelijk speelgoed voor Nederlandse kinderen in kamp Al Roj. UNICEF heeft op het ogenblik daarbij geen enkel programma in Syrië lopen. Wel is er sprake van een landenprogramma in Syrië dat door ons ondersteund zou kunnen worden met een bedrag van 10.000 euro. Dat geld zou echter dan ter vrije besteding zijn van de lokatle UNICEF-afdeling en niet specifiek ingezet worden ten behoeve van de Nederlandse kinderen in gevangenkamp Al Roj.

Deze weg lijkt daarmee dood telopen. Gelukkig hebben we inmiddels een paar goede ingangen gekregen van het Rode Kruis en gaan daar nu verder mee aan de slag. Ook zal ik nog eens bij de Nederlandse overheid navragen welke VN-organisatie financieel ondersteunen voor het geven van hulp aan deze kinderen. Blijkbaar is dat in ieder geval niet UNICEF.

Wie de belangrijkste is

Een mooi stukje uit de bijbel.

Ze [de volgelingen van Jezus] begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Jezus merkte wat hun bezighield en hij nam een kind bij zich, dat hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen: Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.

Wie neemt het voor deze kinderen op?

Reactie Nederlands Rode Kruis

Zojuist ontvingen wij een reactie van het Nederlands Rode Kruis op ons hulpverzoek. Het Nederlands Rode Kruis is niet actief in Syrië maar ondersteunt financieel de Syrische Rode Halve Maan, de International Federation of Red Cross (IFRC) en het International Committee of the Red Cross (ICRC). Wij hebben inmiddels om hulp gevraagd om met deze organisaties in aanraking te komen en zijn in afwachting van een antwoord.

Het is nog niet zo gemakkelijk deze kinderen te ondersteunen in hun miserabele omstandigheden, maar wij geven voorlopig nog niet op. Er moeten ergens helpers te vinden zijn voor hen die geen helpers hebben.

Ook zal binnekort weer een demonstratie worden gehouden in Den Haag, namelijk op zaterdag 2 oktober 2021 om 14 uur op Plein 2, bij de ingang van de Tweede Kamer. Initiatiefnemer hiervan is de onvermoeibare Ad Corten van het Platform Kinderen terug uit Kalifaat, die er onlangs in slaagde een meerderheid van CDA-leden op het congres voor een zo spoedig mogelijke terugkeer van vrouwen en kinderen uit Syrië te laten stemmen.